Mungos Company

  Pregled

  Preduzeće Mungos Company osnovano je 2003. godine.

  Pružamo sledeće vrste usluga:

  – Registracija vozila
  – Osiguranje vozila
  – Tehnički pregled
  – Prenos vlasništva

  Obavite sve na jednom mestu, tehnički pregled vozila i kompletnu registraciju sa odlaskom u MUP, prenos vlasništva sa odlaskom u opštinu radi plaćanja prenosa vlasništva.

  Plaćanje u više mesečnih rata!

  Oceni